Forskningsprosjekt


Belastning, mestring og psykisk helse hos pårørende til mennesker med ruslidelse. En tverrsnittstudie

Vitenskapelig tittel:
Belastning, mestring og psykisk helse hos pårørende til mennekser med ruslidelse.
En tverrsnittstudie.

Prosjektbeskrivelse:
Studiens formål er å undersøke sammenhengen mellom belastning, mestring og psykiske helse hos pårørende til mennesker med ruslidelse. Materiale: 50 – 100 pårørende (foreldre, steforeldre, samboer/ektefelle, besteforeldre, søsken > 16 år) som har kontakt med ulike institusjoner med behandlingsansvar for rusmisbrukere/ pårørendeorganisasjoner for pårørende til rusmisbrukere i ett fylke. Metode: Studien er en kvantitativ tverrsnittsundersøkelse. Data innhentes ved bruk av selvutfyllende reliable og valide måleinstrumenter, dataene analyseres statistisk. Potensiell nytte: Det er forsket relativt lite på mestring og psykisk helse hos pårørende til rusmisbrukere, og kvantitative studier som belyser bruk av mestringsstrategier og undersøker sammenheng mellom disse, belastning og psykisk helse er ikke fuF.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1197 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 19.06.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Amy Østertun Geirdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Studenten betaler alle utgifter selv.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i psykisk helsearbeid, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2014 REK sør-øst