Forskningsprosjekt


Vagusnervestimulering: beskyttelse av pasienter med hjertesvikt

Vitenskapelig tittel:
Vagal nerve stimulation: safeguarding heart failure patients. (VANGUARD study)

Prosjektbeskrivelse:
På tross at det er gjort vesentlige fremskritt av behandling av kronisk hjertesvikt med moderne medisiner, er det fortsatt stor fare for forverring og komplikasjoner slik at annen behandling er etterspurt. Spesielt er man ute etter behandling som griper rett inn i mekanismer for utvikling og forverring av hjertesvikt. En slik faktor er ubalanse i det indre (autonome) nervesystem med overaktivitet av det stimulerende systemet (sympatikus) og redusert aktivitet av det parasympatiske system. Denne ubalansen kan være gunstig på kort sikt, men er ugunstig og medvirker til forverring av hjertesvikten på lang sikt. En ny behandling som stimulerer vagusnerven (det parasympatiske system) synes lovende. I dyreforsøk og tidlige studier på mennesker viser at slik stimulering reduserer hjertets puls, øker sammentrekningskraft og reduserer størrelsen samt at minsker risiko for hjerterytmeforstyrrelser. I denne studien vil vi prøve ut et slikt anlegg med stimulering av vagusnerven, utviklet av SORIN.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1271 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 30.09.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lars Gullestad
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Dette er et oppdragsstudie. Firmaet SORIN finansierer prosjektet.

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 5

Materiale fra biobank:
Plateforme Centre de Ressources Biologiques et Tumorothèque de l'HEGP, Adresse : Hôpital Européen Georges Pompidou - 20-40 rue Leblanc - 75015 Paris – France
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2014 REK sør-øst
26.11.2014 REK sør-øst