Forskningsprosjekt


Family and friends

Vitenskapelig tittel:
Betydningen av å ha en signifikant annen i behandling av sykelig fedme. En randomisert studie av livsstilsbehandling ved Røros Rehabiliteringssenter.

Prosjektbeskrivelse:
Regionalt senter for sykelig overvekt og Røros Rehabiliteringssenter har det siste året arbeidet med å analysere data fra de første årene med utprøvende fedmebehandling på Røros. Vi ønsker nå å bygge på den kompetansen vi har utviklet ved å gjennomføre nye studier ved Røros Rehabiliteringssenter og beskriver i denne protokollen en studie hvor vi undersøker betydningen av familie/nettverk for å opprettholde et vekttap oppnådd ved konservative metoder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/698 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 01.04.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bård Kulseng
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital
St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2010 REK midt
26.10.2012 REK midt