Forskningsprosjekt


Internasjonal klinisk oppfølgningsstudie av gamma 3 trochantærnagle

Vitenskapelig tittel:
Gamma 3 International Multicentre Prospective Clinical Follow-up Evaluation

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en del av en internasjonal klinisk oppfølgingsstudie. Studien er prospektiv og har til hensikt å estimere kliniske og radiologiske resultater hos pasienter som blir behandlet med proksimal intramedullær margnagling ved proksimale lårbensbrudd med en Gamma 3 nagle. Studien er en oppfølgingsstudie som knyttes til 500 pasienter som fyller gitte inklusjonskriterier hvorav én pasient rekrutteres i Norge. Deltakernes funksjonelle status vil bli vurdert pre- og postoperativt etter 3. 12 og 24 måneder. Gjennom ulike kliniske og radiologiske metoder vil en undersøke komplikasjonsrater, vurdere aktivitetsnivå og funksjonelle behandlingsresultat.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/70 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jens-Meinhard Stutzer-
Forskningsansvarlig(e):  Helse Nordmøre og Romsdal
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.01.2010 REK sør-øst