Forskningsprosjekt


Lavt blodsukker hos barn og ungdom med diabetes

Vitenskapelig tittel:
Validering av spørreskjema for deteksjon av lavt blodsukker med svekkede varselsymptomer hos barn og ungdom med diabetes

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en studie om symptomer ved hypoglykemi (lavt blodsukker) og forekomst av hypoglykemi med svekkede varselsymptomer (IAH) hos barn/unge med type 1 diabetes. Hovedformålet er å validere et spørreskjema til å identifisere yngre pasienter med IAH. 100 barn/unge i alderen 2-18 år søkes rekruttert ifm. vanlig poliklinisk time ved St. Olavs Hospital (evt. også Levanger sykehus), hvor de blir bedt om å fylle ut spørreskjema. Deretter skal en i fire uker føre en blodsukkerdagbok for å se nærmere på samvariasjon mellom bl.a. diabetesvarighet, alder, fysisk aktivitet, langtidsblodsukker og behandlingsmåte. Utover validering av spørreskjema, vil studien kunne gi økt kunnskap om symptomer på hypoglykemi og IAH samt bedre opplæring og helse hos barn/ungdom med type 1 diabetes. Prosjektet er samtykkebasert og utgår fra NTNU og Barne- og Ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1124 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Torstein Baade Rø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Samarbeidsorganet HMN/NTNU
Barneklinikkens forskningsfond (St. Olavs Hospital)
Diabetesforbundet (pasientforening)

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2014 REK midt
25.08.2017 REK midt