Forskningsprosjekt


Mediastinitt etter coronarkirurgi - Sammenligning av to behandlingsformer

Vitenskapelig tittel:
Poststernotomy Mediastinitis after CABG; A comparison of two treatment modalities

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder en retrospektiv sammenligning for mediastinitt behandling. Ved kirurgisk behandling av trange hjertekranspulsårer inntreffer noen ganger en betennelse i vevet rundt hjertet – mediastinum. Slik betennelse er en fryktet komplikasjon med betydelig dødelighet selv om moderne behandling har redusert slik dødelighet. Det finnes ulike metoder for behandling av mediastinitt. I denne retrospektive studien vil man sammenlikne effekten av behandling som inkluderer undertrykk med det som betegnes standard behandling. Hva ”undertrykk” innebærer er ikke beskrevet. Effektmålet er dødelighet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2267 Prosjektstart: 01.01.2005 Prosjektslutt: 31.01.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Ivar Risnes
Forskningsansvarlig(e):  Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Del av forskningsprogram: Mediastinitt etter CABG
Behandlet i REK
DatoREK
10.12.2009 REK sør-øst