Forskningsprosjekt


Abdominal Septisk Sjokk - Endotoksin Adsorpsjon Behandling

Vitenskapelig tittel:
Abdominal Septic Shock - Endotoxin Adsorption Treatment (ASSET)
- a double blind, Randomized Placebo-Controlled Clinical Investigation with Alteco® LPS Adsorber

Prosjektbeskrivelse:
Utgangspunktet for denne søknaden er at man mener at det medisinske produktet Alteco LPS Adsorber har vist seg å være gunstig for pasienter med blodforgiftning. «Målet i studien er ytterligere å undersøke fordelene i bruken av LPS Adsorber som tilleggsbehandling…». Deltakerne er pasienter med alvorlig blodforgiftning grunnet bakterieinfeksjon. De fleste er uten/nesten uten samtykkekompetanse (bevistløs), og behandlingen er akuttmedisinsk. Deltakelse innebærer at pasientene randomiseres til enten Alteco LPS Adsorber som tilleggsbehandling, eller standardbehandling. Det søkes om å etablere en spesifikk forskningsbiobank «TFS trial Form Support AB (biobank reg 164) Sverige, med Helene Rahdevi ansvarshavende. Biologisk materiale skal eksporteres til utlandet. Der foreligger både forespørsel til pasient (hvis samtykkekompetent) og stedfortredende forespørsel (hvis uten samtykkekompetanse). Prosjektslutt er satt til 30.06.2016 og prosjektleder ønsker de å oppbevare data i 15 år avidentifisert før destruksjon.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1059 Prosjektstart: 01.08.2014 Prosjektslutt: 30.05.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Hans Flaatten
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Alteco Medical AB

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 11

Sluttmelding/publikasjon: Abdominal Septisk Sjokk - Endotoksin Adsorpsjon Behandling
Materiale fra biobank:
TFS Trial Form Support AB (Biobank reg 164) Sverige
Behandlet i REK
DatoREK
14.08.2014 REK vest
23.10.2014 REK vest
23.04.2015 REK vest
20.08.2015 REK vest
14.01.2016 REK vest
21.04.2016 REK vest
16.03.2017 REK vest
31.01.2018 REK vest
10.04.2019 REK vest