Forskningsprosjekt


Kvantitativ sensorisk testing (KST) som et verktøy for å måle behandlingseffekter av massasje og avspenning for kroniske nakkesmerter. En forstudie med fokus på gjennomførbarhet

Vitenskapelig tittel:

Chronic, non-specific neck pain. Quantitative Sensory Testing (QST) as a tool for the investigation of massage and relaxation as interventions – a feasibility studyProsjektbeskrivelse:
Kroniske nakkesmerter er vanlig forekommende og til stor belastning både for individer og samfunn. Smertene er ofte ledsaget av økt følsomhet for smertestimuli og endret følsomhet for andre typer følestimuli noe som tyder på at sentralnervesystemets behandling av signaler er endret. Behandlingen inkluderer fysisk trening, pasientopplæring, medikamenter, og mange benytter alternativ behandling. Bedre forståelse av årsakene til smertene og mekanismene for effekt av ulike terapiformer kan bidra til å bedre behandlingstilbudet til pasientgruppen. Bruk av kvantitativ sensorisk testing (KST) vil gi viktig informasjon for identifisering av mulige smertenettverk involvert i terapieffekt av ikke-farmakologiske terapier. Dette er en pilotstudie for å undersøke gjennomførbarhet av KST for intervensjonsstudier, og dataene vil bli brukt til en effektstyrkeberegning for en større studie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1105 Prosjektstart: 01.08.2014 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Frauke Musial
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av NAFKAM, UiTForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 48

Sluttmelding/publikasjon: Kvantitativ sensorisk testing (KST) som et verktøy for å måle behandlingseffekter av massasje og avspenning for kroniske nakkesmerter. En forstudie med fokus på gjennomførbarhet
Behandlet i REK
DatoREK
14.08.2014 REK nord
25.10.2018 REK nord