Forskningsprosjekt


Diagnostisk evne til kombinasjonen av total makula ganglioncelle kompekstykkelse

Vitenskapelig tittel:
Diagnostisk evne til kombinasjonen av total makula ganglioncelle kompekstykkelse og total nervefiberlagstykkelse ved spektral optisk koherens tomografi hos pasienter med åpenvinkelglaukom

Prosjektbeskrivelse:
Vi planlegger å studere den diagnostiske evnen til makula ganglioncelle-komplekset og den diagnostiske evnen til kombinasjonen av total makula gangioncellekompleks-tykkelse og total retina nervefiberlagstykkelse ved åpenvinkelglaukom. Henvisikten til undersøkelsen er å oppdate glaukomsykdom på et tidlig stadium. Fordi glaukom (grønn stær) er den nest hyppigste årsak til blindhet i verden og er irreversibel. Vår klinikk er stor og råder over et stort materiale.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1104 Prosjektstart: 01.07.2014 Prosjektslutt: 01.07.2015

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Lijuan Xu
Forskningsansvarlig(e):  Øyelegesenteret, Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Vi har ingen finans støtte.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: klinisk oftalmologi , Nivå: mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
14.08.2014 REK nord