Forskningsprosjekt


Kognitiv trening som forebygging av tilbakevendende depresjon

Vitenskapelig tittel:

Major Depressive Disorder (MDD) and Cognitive Remediation (CR)Prosjektbeskrivelse:
Utgangspunkt for studien er at forskning antyder det kan se ut til at kognitiv svikt ved depresjon ikke nødvendigvis opphører, selv om depresjonen letter. Hensikten med prosjektet er, ved en ny tilnærming, å forebygge tilbakefall hos deprimerte gjennom kognitiv trening (KT) av de områdene som svekkes av depresjon. Deltakerne vil være tidligere deprimerte personer (som nå altså er forbi depresjonen), pluss en matchet kontrollgruppe bestående av friske frivillige. 120 i alt. Deltakelse innebærer en nevropsykologisk undersøkelse pluss gjennomføring av et kognitivt treningsprogram Cogmed som består av 25 databaserte treningssesjoner. Programmet går over 5 uker.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1079 Prosjektstart: 01.12.2014 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åsa Hammar
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Vi søker om finasiering ERC (EU)

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 0

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
14.08.2014 REK vest
23.10.2014 REK vest
08.09.2016 REK vest
31.01.2018 REK vest
16.01.2019 REK vest
06.02.2019 REK vest