Generell forskningsbiobank


Generell forskningsbiobank for hepatitt C og andre kroniske leversykdommer

Prosjektbeskrivelse:
Vi har hatt en generell biobank for Hepatitt C studien hvor vi søkte om biobank i 2004 til HD- godkjent av REK i brev av 04022004. Denne biobanken greier vi nå ikke å finne (M Gårde). Vi søker derfor om en ny biobank for prosjektet2012/1208 men hvor den gamle biobankens prøver inkluderes.
Formålet er fortsatt å samle biologiske prøver i en biobank tilknyttet Hepatitt C studien
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1103 Startdato for innsamling av materiale: 06.06.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Jon Florholmen
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Finansieringskilder: Gastrofondet, UNN


Behandlet i REK
DatoREK
14.08.2014 REK nord
23.04.2015 REK nord
15.10.2015 REK nord
05.01.2017 REK nord