Forskningsprosjekt


Pasientkommunikasjonskurs Helgelandssykehuset

Vitenskapelig tittel:

Communication Skills Training Programme for Health Care Personnel at Helgeland HospitalProsjektbeskrivelse:
Helgelandssykehuset scorer ikke godt nok på pasienttilfredshet og sliter med klagesaker. Informasjon og kommunikasjon går igjen i klagesakene. For å bli flinkere til å se/høre pasientene, til å samhandle og involvere pasientene i utredning og behandling, vil vi prøve ut et kommunikasjonskurs for leger og sykepleiere. På sikt ønskes å bruke slikt kurs til nyansatte i framtida. Om kurset bedrer kommunikative evner hos leger og sykepleiere vil pasienttilfredsheten øke. Alle leger og sykepleiere ved medisinsk avdeling i Sandnessjøen inviteres til å gjennomføre kurs høsten 2014. Kurset holdes i arbeidstida, tre samlinger med to ukers mellomrom, og er frivillig. I ettertid vil pasienttilfredshetsskjema bli sendt alle som har vært innlagt ved med avdelinger på Rana og i Sandnessjøen i tre måneder før og etter kurset. Pasienttilfredshet ved Rana med avd fungerer som kontroll. Skjemaene er uten identifikasjon. I tillegg vil det bli gjort fokusgruppeintervjuer og dybdeintervjuer av ansatte.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1102 Prosjektstart: 10.06.2014 Prosjektslutt: 10.06.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Hans Henrik Strøm
Forskningsansvarlig(e):  Helgelandssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Helgelandssykehuset og Helse Nord.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1200

Behandlet i REK
DatoREK
14.08.2014 REK nord