Forskningsprosjekt


Selvmordsatferd blant samer og nordmenn i Nord-Norge

Vitenskapelig tittel:
Suicidalbehavior among indigenous Sami and majority Norwegian in Nothern Norway.

Prosjektbeskrivelse:
Selvmordsatferd (selvmordstanker, -forsøk og selvmord) er et globalt samfunnsproblem med komplekse årsakssammenhenger. I et folkehelseperspektiv representerer selvmordsatferd betydelige omkostninger i forhold til forringet livskvalitet, menneskelig fungering og bruk av helsetjenester. Det er velkjent at det i enkelte samiske områder har vært mange selvmord i løpet av de siste 30 årene, og flere nordnorse bygder har opplevd selvmordscluster. På tross av dette er det gjennomført få studier av selvmordsatferd i den samiske befolkningen og i Nord-Norge generelt. Hovedformålet med studien er å undersøke forekomsten av selvmordstanker og -forsøk i nordnorske områder med samisk og norsk bosetting. Forekomsten av selvmordsforsøk vil bli undersøkt med hensyn til forskjeller mellom kjønn, aldersgrupper og geografisk område. I tillegg forskjeller i fht bruk av metode, motiv, påvirkning av alkohol/rus og hvorvidt hjelpeapparatet ble kontaktet i forbindelse med selvmordsforsøket.Selvmordsatferd (selvmordstanker, -forsøk og selvmord) er et globalt samfunnsproblem med komplekse årsakssammenhenger. I et folkehelseperspektiv representerer selvmordsatferd betydelige omkostninger i forhold til forringet livskvalitet, menneskelig fungering og bruk av helsetjenester. Det er velkjent at det i enkelte samiske områder har vært mange selvmord i løpet av de siste 30 årene, og flere nordnorse bygder har opplevd selvmordscluster. På tross av dette er det gjennomført få studier av selvmordsatferd i den samiske befolkningen og i Nord-Norge generelt. Hovedformålet med studien er å undersøke forekomsten av selvmordstanker og -forsøk i nordnorske områder med samisk og norsk bosetting. Forekomsten av selvmordsforsøk vil bli undersøkt med hensyn til forskjeller mellom kjønn, aldersgrupper og geografisk område. I tillegg forskjeller i fht bruk av metode, motiv, påvirkning av alkohol/rus og hvorvidt hjelpeapparatet ble kontaktet i forbindelse med selvmordsforsøket.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1101 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 30.06.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Cathrine Silviken
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: SAMINOR II er finansiert av følgende institusjoner: Helse og omsorgsdepartementet, Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, UiT, Helse-Nord.SAMINOR II er finansiert av følgende institusjoner: Helse og omsorgsdepartementet, Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, UiT, Helse-Nord.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 11600

Behandlet i REK
DatoREK
14.08.2014 REK nord
27.11.2014 REK nord
07.01.2016 REK nord
24.11.2016 REK nord
04.01.2018 REK nord
10.01.2019 REK nord