Forskningsprosjekt


REPORT-HF: Internasjonal registerstudie for å evaluere behandling av hjertesvikt gjennom longitudinale observasjoner

Vitenskapelig tittel:
Multinational, prospective non-interventipal disease registry with longitudinal observation and data collection in adult patients diagnosed with acute heart failure at the time of index hospitalization 

Research questions and objectives:

Characterize HF patients at hospitalization and assess in-hopsital and post discharge events incidence (i.e., cardiac and non.cardiac primary cause of re-hospitalzation, mortality):
-For newly diagnosed HF patients
-For patients with chronic HF presenting with an exacerbation episode at hospitalization

Characterize treatment patterns of post discharge patient management (including medication, procedures, and monitoring modalities) and impact on Healthcare Resource Utilization (HRU) for three years.

In addition, the HF registry aims at evaluating Health-related Quality of Life (HRQoL) in HF patients, based on patient reported data as measured by EQ5D and KCCQ questionnaires, as well as evaluate caregiver burden reported data measured by Caregiver Burden Questionnaire - Heart Failure (CBQ-HF) and WPAI (in those countries where feasible)Prosjektbeskrivelse:
Hjertesvikt er årsak til over 1 million innleggelser i Nord Amerika og Europa, flere studier har blitt gjort med inkosistente resultater i tilegg til lite informasjon om sykdomsbehandling og langtidsoppfølging (>1 år). Denne studien er en global, prospektiv, non-intervensjonell registerstudie for å samle inn data om behandling og forløp av pasienter med hjertesvikt. -Hovedmålsetning for registerstudien er å samle inn data om behandling av hjertesvikt, fra pasienten blir lagt inn på sykehus og til og med 3 år etter utskrivelse. Pasienter med nydiagnostisert hjertesvikt og pasienter med kronisk hjertesvikt vil være aktuelle. I tilegg vil man også se på: -Evaluere livskvalitet gjennom pasientspørreskjema (EQ-5D) -Evaluere helsøkonomi fra sykehusinnleggelse til og med år 3 etter utskrivelse
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1249 Prosjektstart: 01.08.2014 Prosjektslutt: 30.08.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Dan Atar
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres av sponsor Novartis, økonomisk avtale mellom sponsor og deltagende institusjoner vil ettersendes til REK.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2014 REK sør-øst
26.11.2014 REK sør-øst