Forskningsprosjekt


Sårtilheling etter laserkirurgi mot hidrosadenitt

Vitenskapelig tittel:

Sårtilheling etter CO2-laserbehandling av hidrosadenitt: sammenlikning av konvensjonell- og negative pressure woundt therapy (NPWT)Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med uttalt hidrosadenitt behandles dagkirurgisk med CO2-laser. Operasjonen etterlater ofte tildels store sårhulere som skal gro igjen fra dypet og sidene. Det kan ta uker til måneder før sårene er endelig lukket. Vanlig praksis har vært bruk av skumbandasjer på disse sårene postoperativt. De siste årene har sårbehandling med negativt trykk (NPWT- negative pressure wound therapy) vært brukt på flere typer sår. En tett sårbandasje er koblet til en pumpeenhet, i dette tilfellet en engangsenhet, som er liten og kan festes til klær på kroppen. NPTW gir ofte mindre smerte, mindre væsking, redusert behov for sårskifte og hurtigere tilheling. Kostnader ved NPWT er lavere ved uttalt væskende sår sammenliknet med konvensjonell behandling med skumbandasjer. Vi ønsker nå å sammenlikne effekten av tradisjonell sårbehandling med NPWT.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1094 Prosjektstart: 18.08.2014 Prosjektslutt: 18.08.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øystein Grimstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres av UNN, NEHR-avdelingen, seksjon for hudsykdommer

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 16

Behandlet i REK
DatoREK
14.08.2014 REK nord
23.10.2014 REK nord