Forskningsprosjekt


Evaluering av mikrosirkulasjon i tarmanastomoser

Vitenskapelig tittel:
Evaluering av mikrosirkulasjon i tarmanastomoser: En eksperimentell in vivo studie i pasienter/evaluation of microcirculation in lower gastrointestinal anastomosis: an experimental in vivo study

Prosjektbeskrivelse:
Anastomoselekkasje er en potensielt letal komplikasjon etter mage/tarm kirurgi. I følge litteraturen har flere faktorer innvirkning på forekomst av anastomoselekkasje, men dårlig sirkulasjon i tarmvevet kan ha en betydelig patofysiologisk etiologi. Ved å utføre ”in vivo” undersøkelse med peroperativ injeksjon av ICG fluorescens kontrast som visualiserer perfusjonen i tykktarmen, vil vi få en beskrivelse av mikrosirkulasjon i tarmveggen. Resultater vil bli sammenlignet både fra tarmanastomoser og omliggende tarmsegment før og etter reseksjon. Deretter kan vi kartlegge om forskjeller i mikrosirkulasjonen i tarmveggen har innvirkning på forekomst av anastomoselekkasje. En slik diagnostisk metode kan bidra til å redusere mortaliteten og forbedre kvaliteten for behandling i denne pasientgruppen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2206 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ghulam Ghous Ghulam Ghous Gondal
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD / Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
29.01.2010 REK sør-øst
29.01.2010 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
17.08.2016 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst