Forskningsprosjekt


CaSOS II - Kliniske og genetiske faktorer som disponerer for komplikasjoner etter åpen hjertekirurgi hos voksne

Vitenskapelig tittel:
Cardiac Surgery Outcome Study - CaSOS:
Clinical and genetic factors predisposing to complications following adult cardiac surgery
Part II - multicenter testing and clinical application

Prosjektbeskrivelse:
Studien er en videreføring av et pågående prosjekt «4.2007.1528 Kliniske og genetiske faktorer som disponerer for komplikasjoner etter åpen hjertekirurgi» (vår ref. 2009/1895). Dette er et oppfølgingsprosjekt som består av flere deler. Studien omfatter ekstern validering av risikoskårer som er utviklet for å kunne forutsi vanlige komplikasjoner etter åpen hjertekirurgi hos voksne. Det skal også undersøkes om behandlende anestesileger oppfatter skårene som nyttige verktøy i den kliniske hverdagen i en randomisert delstudie. Genetiske risikofaktorer for enkelte komplikasjoner som er identifisert skal testes hos pasienter med komplikasjoner ved andre hjertekirurgiske avdelinger. Journaldata som er lagret i Kvalitetsdatabasen for hjertekirurgi ved St. Olavs Hospital skal benyttes i prosjektet. Videre skal prosjektdata kobles med Dødsårsaksregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1122 Prosjektstart: 01.08.2014 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Vibeke Videm
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektmedarbeidernes egne institusjoner. Vi vil sende søknader om forskningsmidler til andre offentlige kilder (helseforetak, Nasjonalforeningen for folkehelsen etc, og evt. aktuelle tilsvarende kilder som finansierer de utenlandske samarbeidspartnerne). Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD-prosjekt, evt. forskerlinjeprosjekt, Nivå: PhD, evt. forskerlinje
Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2014 REK midt
28.11.2014 REK midt
21.08.2015 REK midt
05.05.2017 REK midt