Forskningsprosjekt


Miltskader i Norge

Vitenskapelig tittel:

Treatment of splenic trauma in Norway: a national, retrospective cohort study.Prosjektbeskrivelse:
Dødsfall som følge av skade er den hyppigste dødsårsaken for personer under 44 år. Av disse vil 30-40 % død av blødning. I stumpt traume mot buken er milten det hyppigst skadede organ. Tidligere har fjerning av milten vært behandlingen ved miltskader, og det er fortsatt korrekt behandling hos pasienter med livstruende blødning. For sirkulatorisk stabile pasienter, er ikke-operativ behandling blitt standard. Ikke-operativ behandling inkluderer angioembolisering av den skadede blodåren, blødning stopped ved å tette blodåren. Angioembolisering ble innført ved Ullevål sykehus i 2002, og har siden blitt innført ved flere syekhus i Norge. Vi ønsker å kartlegge antall miltskader i Norge. vi ønsker også å kartlegge behandlingen som gis ved miltskader. siden miltskader er nokså entydig definert og populajsoinen i Norge er homogen, kan dissa dataene brukes til å sammenligne regioner i Norge. Dataene kan på samme grunnlag brukes som en kvalitetsindikator på nasjonalt nivå.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1092 Prosjektstart: 18.08.2014 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Trond Dehli
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det foreligger ingen økonomisk avtale knyttet til studien.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 250

Behandlet i REK
DatoREK
14.08.2014 REK nord
23.10.2014 REK nord
10.03.2016 REK nord