Forskningsprosjekt


Effekt av en selvhjelpsbok mot søvnproblemer hos søvnapnepasienter

Vitenskapelig tittel:
Effekt av en selvhjelpsbok mot insomni hos pasienter med komorbid OSAS og insomni

Prosjektbeskrivelse:
Mens det er dokumentert at pasienter med søvnløshet har god effekt av en selvhjelpsbok, har man ikke tilsvarende kunnskap for pasienter med både søvnapne (OSA) og søvnløshet.. Prosjektet går ut på å undersøke effekt av selvhjelpsbok på pasientgruppen med både OSAS og insomni. Man håper også på at boken kan bedre CPAP-compliance. Deltakerne vil alle være pasienter med både OSAS og insomni som bruker CPAP. I alt 160. Metode: Deltakerne/pasientene randomiseres til enten tilleggsbehandling med selvhjelpsbok eller søvnhygieneråd, men ikke selvhjelpsbok. Kartlegging/evaluering med spørreskjema.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1049 Prosjektstart: 13.08.2014 Prosjektslutt: 27.08.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Fått økonomisk støtte (kr 100 000) fra Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland sykehus.

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 160

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført
Behandlet i REK
DatoREK
14.08.2014 REK vest
12.04.2018 REK vest