Forskningsprosjekt


Kan funksjonell nakkerehabilitering påvirke arbeidsuførhet og sykefravær? Et «raskere tilbake» prosjekt, Finnmarkssykehuset

Vitenskapelig tittel:

En studie av pasienter med nakkesmerter og hodepine, gjennomgått rehabilitering ved Klinikk Hammerfest med fokus på sykefravær, arbeidsevne, symptombyrde og funksjon.

 Prosjektbeskrivelse:
Nakkesmerter er i dag et alminnelig helseproblem med en prevalens mellom 30 og 50%, og mange av personene sliter med samtidig hodepine. De samfunnsmessige utfordringer er følgelig omfattende. Mangel på god terapiforskning gjør at vi fortsatt står uten gode retningslinjer for behandling. Kan man tilby en mer effektiv behandling, vil dette kunne ha vesentlig samfunnsøkonomisk betydning. Vi planlegger en klinisk observasjonsstudie der vi vil evaluere et poliklinisk nakkerehabiliteringstilbud innenfor «Raskere Tilbake»-prosjekteti Finnmark, Klinikk Hammerfest. Formålet er å undersøke om programmet gir effekt i tråd med intensjonen. Funnene vil være viktig når man skal vurdere om behandlingen skal videreføres som et ordinært klinisk tilbud.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1186 Prosjektstart: 15.01.2015 Prosjektslutt: 15.01.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gunnvald Kvarstein
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset, klinikk Hammerfest
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det vil i september 2014 bli sendt søknad til Helse Nord om forskningsmidler til dette PhD prosjektet.

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2014 REK sør-øst