Forskningsprosjekt


Norsk Forskningsråd FORNY Studie nummer 68987 Behandling av mild peri-implantitt ved hjelp av ett nytt kitosan instrument -en multisenter klinisk studie

Vitenskapelig tittel:

Norwegian Research Council ForNyStudy number 68987Treatment of mild peri-implantitis using a novel chitosan device- a multicenter consecutive case series clinical trial

Norwegian Research Council ForNyStudy number 68987Treatment of mild peri-implantitis using a novel chitosan device- a multicenter consecutive case series clinical trialProsjektbeskrivelse:
Lang tids inflammasjon rundt tannimplantat kan gi beintap. Behandlingseffektivitet av instrument som brukes per i dag er meget sparsomt dokumentert. BioClean (LABRIDA AS) er designet for behandling av implantat inflammasjon. I to tidligere forskningsprosjekter har BioClean blitt testet. I en pilot ble 13 pasienter med peri-implantat mukositt behandlet. Forbedringer i betennelse ble vist opp til 6 måneder etter behandling. I en randomisert, kontrollert og sensor blindet klinisk studie av seks måneders varighet inkluderende 12 pasienter diagnostisert med peri-implantat mukositt, ble kitosan instrumentet sammenlignet med titan curetter. Begge grupper viste signifikant reduksjon i kliniske parametere mellom studie start, 4 uker og 6 måneder, men test implantater behandlet med kitosan børsten hadde en bedre forbedring i inflammasjon etter 2 uker, og i lommedyp etter 2 uker og 4 uker. Målet nå er å teste BioClean behandling på implantater med mild peri-implantitt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/852 Prosjektstart: 13.08.2014 Prosjektslutt: 13.11.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Johan Caspar Wohlfahrt
Forskningsansvarlig(e):  LABRIDA AS
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

 Prosjektet er finansiert av NFR Forny studie nr 68987 til LABRIIDA AS. Inven2 Standard avtale mellom forskerne/ institutionene og   oppdragsgiver  (LABRIDA AAS)kommer att tilgodoses innan prosjektstart
 J C Wohlfahrt er oppfinner av BioClean og eier aksjer  i LABRIDA AS. All vurdering, behandling, analyser og sammenstilling av resultat  kommer derved att ske av andra forskingprosjektdeltagere og ikke av  Wohlfahrt. Wohlfahrt deltager kun som prosjektleder.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 85
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 60

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
11.06.2014 REK sør-øst