Forskningsprosjekt


SAM-AKS III

Vitenskapelig tittel:

SAM-AKS III
Et samhandlingsprosjekt mellom sykehjem og hjemmetjenester i kommunene i Oppland og Hedmark og Alderspsykiatrisk avdeling Sykehuset InnlandetProsjektbeskrivelse:
Antallet eldre mennesker er økende, og det samme er etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester fra kommunene. Kognitiv svikt og demens er vanlig ved både tildeling av hjemmetjenester og ved innleggelse i sykehjem. I dette prosjektet vil Sykehuset Innlandet i samarbeid med kommunene i Hedmark og Oppland, videreutvikle et samhandlingsprosjekt for å bedre utredning og behandling av alderspsykiatriske lidelser i kommunehelsetjenesten. Kommunene vil ved tildeling av hjemmetjenester og ved innleggelse i sykehjem kartlegge pasientenes psykiske symptomer og sykdommer. For de pasientene (eller pårørende om pasientene har nedsatt samtykkekompetanse) som samtykker til det, vil data bli samlet inn til en studie. Det legges opp til at pasientene kartlegges hver 12 måned så lenge de får tjenester fra kommunene. Studien vil beskrive forløpet av sykdommene og symptomene, og vil ta hensyn til pasientenes andre sykdommer, medisinering og genetiske polymorfisme når dette gjøres. Antall deltakere: 1000 Samtykkebasert
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/917 Prosjektstart: 01.08.2014 Prosjektslutt: 01.08.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sverre Bergh
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Sykehuset Innlandet HF

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1000

Materiale fra biobank:
Genetisk polymorfisme og nevropsykiatriske symptomer ved demens.
Behandlet i REK
DatoREK
10.06.2014 REK sør-øst
16.09.2014 REK sør-øst
18.08.2016 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
15.02.2018 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst