Forskningsprosjekt


Risikofaktorer for kroniske korsryggsmerter - vitaminD, aktivitet og reproduksjon

Vitenskapelig tittel:
Risk factors for low back pain – vitamin D, occupation and reproduction.

A prospective epidemiologic studyProsjektbeskrivelse:
Korsryggsmerter er en av de vanligste årsaker til sykmelding og uføretrygd i Norge. Forekomsten av lidelsen er betraktelig høyere hos kvinner. Dette understreker viktigheten av å finne nærmere ut om hvilke risikofaktorer det må tas hensyn til slik at færre utvikler kroniske korsryggsmerter. Vi ser på risikofaktorer for kroniske korsryggsmerter i en elleve års oppfølgingsstudie der vi bruker data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT 2 og HUNT 3. HUNT 2 fant sted i 1995 til 1997 og HUNT 3 fra 2006 til 2008. Vi vil inkludere ca 55 000 deltagere i vår studie. Ved prospektive studier av store befolkningsgrupper er det mulig å finne frem til risikofaktorer for ryggsmerter og også faktorer som kan virke beskyttende inn. Ryggbelastende aktivitet på arbeidsplassen, kvinners rolle som dobbeltarbeidende, og hormonendring ved graviditet og barnefødsler er faktorer som vurderes med hensyn på ryggsmerter. Vi ser også på betydningen av vitamin D med hensyn til kroniske korsryggsmerter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/968 Prosjektstart: 01.06.2014 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingrid Heuch
Forskningsansvarlig(e):  OUS Ullevål
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Egen institusjon, eventuelle forskningsmidler fra Helse Sør-Øst (søkes 2014).

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 55000

Materiale fra biobank:
HUNT biobank Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)
Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2014 REK midt
09.06.2017 REK midt