Forskningsprosjekt


Effekst av Rosuvastatin på blodlevringssystemet

Vitenskapelig tittel:
Rosuvastatin use to improve the coagulation profile in patients with venous thrombosis; The STAtins Reduce Thrombophilia (START) study

Prosjektbeskrivelse:
Crestor (Rosuvastatin) er en kolesterolsenkende medisin som brukes hos pasienter med risiko for hjertesykdom. En tidligere stor studie har vist at behandling med Rosuvastatin gir reduksjon i forekomsten dyp venetrombose og lungeemboli. Det er imidlertid ikke kjent hvordan Rosuvastatin utøver sin forebyggende effekt på blodproppdannelsen. Det er heller ikke kjent om Rosuvastatin kan hindre tilbakefall av venøs blodpropp hos personer som allerede har hatt førstegangs blodpropp i venesystemet. Formålet med denne studien er i en randomisert klinisk studie å undersøke om 4 ukers behandling med Rosuvastatin kan påvirke blodlevringssystemet slik at risikoen for ny blodpropp reduseres.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/942 Prosjektstart: 01.08.2014 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ellen Brodin
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: K.G.Jebsen-senter for tromboseforskning, IKM, UiT og UNN

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2014 REK nord