Forskningsprosjekt


Reproduserbarhet av knevinkelmåling hos pasienter med Cerebral parese

Vitenskapelig tittel:
Intra- og interrater reliabilitet ved måling av poplitealvinkel og hamstringscatch hos barn med CP, GMFCS l-lll

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for prosjektet er at man på bevegelseslaboratoriet på Rikshospitalet høsten 2014 påbegynner et doktorgradsarbeide som tar sikte på å kartlegge om barn med Cerebral parese (CP) får optimal oppfølging og behandling. Studien setter særlig fokus på effekten av tøyning og styrketrening av knevinkel på barn med CP. Poplitealvinkel og hamstringscatch (spastisitet) er kliniske mål for beskrivelse av hamstringslengde og spastisitet både i klinikk og forskning når det gjelder barn med cerebral parese (CP). Formålet med studien er å måle inter- og intraraterreliabilitet på disse testene. Det skal inkluderes 60 barn i studien, dette er barn med bilateral cerebral parese, i alderen 8 til 14 år. Deltagelse innebærer at barna testes av to team to ganger, med en ukes mellomrom.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/864 Prosjektstart: 01.06.2014 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Inger Holm
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Økonomisk støtte til lønnsfinansiering av PhD studiet er gitt i april 2014 fra Sophies Minde Ortopedi AS sitt fond for forskning og utvikling. Denne studien vil være en del av en PhD studie som det vil bli søkt om REK godkjennelse for senere i år.

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
11.06.2014 REK sør-øst
17.09.2014 REK sør-øst