Forskningsprosjekt


Er residiv i hode/hals kreftpasienter behandlings relatert?

Vitenskapelig tittel:
Is relapse in head and neck cancer patients treatment related?-A retrospective study

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å kartlegge om tilbakefall av sykdom etter andre gangs strålebehandling av kreft i øre-, nese- eller halsregion er lokalisert i eller utenfor området for primær strålebehandling. Primær strålebehandling etter operasjon for kreft i øre-, nese- eller halsregion baseres på CT-bilder tatt før operasjon. Basert på disse bildene tegnes svulsten inn, og strålingsområdet gjøres tilstrekkelig stort til at det antas at svulsten omfattes, men snevrest mulig for å unngå bivirkninger av strålebehandlingen. Dersom pasienten opplever tilbakefall av sin kreftsykdom kan dette skyldes enten at de kreftceller som ikke ble fjernet ved operasjon er resistente mot bestråling (tilbakefall i primært strålingsområde), eller også at strålingsområdet var for snevert til å omfatte hele svulsten (tilbakefall utenfor bestrålt område). I prosjektet skal doseplanområde fra første og andre gangs bestråling fusjoneres, deretter skal det undersøkes hvorvidt residivet sitter i eller utenfor strålingsfeltene. Prosjektet er prospektivt, og det skal inkluderes opplysninger fra omlag 50 pasienter som har mottatt andre gangs strålebehandling ved OUS i perioden 2010-2013. I tillegg til opplysninger om stråleområde og –dose, skal opplysninger om årsak til andre gangs bestråling og vital status inngå i prosjektet. Det er planlagt å sende informasjonsskriv til de pasienter som fortsatt lever, med informasjon om prosjektet og samtykkeerklæring som så skal returneres til sykehuset.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/890 Prosjektstart: 01.08.2014 Prosjektslutt: 01.06.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Jan Folkvard Evensen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Ingen. Alle bruker sin forskningstid på denne studien.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2014 REK sør-øst