Forskningsprosjekt


Vekst, helse og utvikling hos barn født ekstremt for tidlig

Vitenskapelig tittel:
Forebygging av fysiske, psykiske og kognitive vansker hos ekstremt for tidlig fødte barn

Prosjektbeskrivelse:
Det samlet detaljert informasjon om barn med svangerskapsalder under 28 uker eller fødselsvekt under 1000 g for alle unntatt 2 barn født i Norge i 1999 og 2000. Data omfatter svangerskap, nyfødtperiode og oppfølging ved 2 og 5 års alder. Barna vil undersøkes ved 11 års alder med tanke på helse og funksjonsnivå og for å se om tidligere hendelser og vurdering av vekst, fysisk og psykisk helse ved 2 og 5 års alder kan forutsi barnas senere helse, funksjonsnivå og behov. Opplysninger om helse og sosial funksjon vil undersøkes med spørreskjemaer til foreldre og lærer, og kognitiv funksjon ved å sammenligne karakterer på de nasjonale prøvene på 5. skoletrinn med gjennomsnitt for samme kjønn i samme klasse. Barna fra Helse Vest (87 barn) vil, sammen med kontrollgrupper, i tillegg undersøkes av barnelege og testes detaljert med tanke på fysisk helse, lungefunksjon, biologiske markører for helserisiko, standardisert psykologiske undersøkelser og funksjon av hjernen med MR og funksjonell MR.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2271 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 11.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Maria Vollsæter
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2009 REK vest
15.05.2012 REK vest
11.09.2014 REK vest
14.01.2016 REK vest
31.01.2018 REK vest
16.01.2019 REK vest