Forskningsprosjekt


Har pasienter med spondyloartritt endringer i muskelvev og muskelfunksjon som følge av sin inflammatoriske revmatiske sykdom?

Vitenskapelig tittel:

Har pasienter med spondyloartritt endringer i muskelvev og muskelfunksjon som følge av sin inflammatoriske, revmatiske sykdom?
En tverrsnittstudieProsjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke muskelstyrke og karakteristika ved muskelvev hos pasienter med spondyloartritt sammenlignet med friske kontroller. Spondyloartritt er en revmatisk inflammatorisk sykdom som rammer personer i ung alder. Tidligere studier har indikert at denne pasientgruppen har redusert muskelstyrke og utholdenhet sammenlignet med friske personer i samme alder. Det planlegges å inkludere 10 pasienter mellom 30 og 35 år med spondyloartritt fra Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus. I prosjektet skal det innhentes selvrapporterte data om medikamentbruk, sykdomsspesifikke bakgrunnsdata og sykdomsaktivitet samt fysisk funksjon. Det skal tas blodprøver og muskelbiopsi fra m. quadriceps femoris (rett lårmuskel). Muskelfunksjon skal måles isometrisk ved maksimal kraft og hastighet på kraftutmåling, samt ved en utholdenhetstest, disse undersøkelsene skal utføres under instruksjon av fysioterapeut. I tillegg skal muskelmasse måles ved Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) samt målinger av tverrsnittsareal og –volum av m. quadriceps femoris ved MR. Det primære endepunktet er størrelse av muskelfibre målt ved tverrsnittsareal på type I og II muskelfibre. Sekundære endepunkter er inflammasjon i muskelvev og forekomst av regulatorer av muskelfiberstørrelse målt ved hhv inflammatoriske celler og cytokiner, og proteiner som er involvert i muskelnedbryting. Resultater skal sammenlignes med foreliggende referansemateriale ved Norges Idrettshøyskole fra friske personer. Biologisk materiale skal inngå i ny spesifikk forskningsbiobank, «Muskelvev hos pasienter med spondyloartritt», med ansvarshavende Truls Raastad ved Norsk Idrettshøyskole.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/893 Prosjektstart: 01.06.2014 Prosjektslutt: 01.06.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hanne Dagfinrud
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Diakonhjemmet Sykehus vil dekke utgiftene til analyse av muskelbiopsiene.

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Mastergradsstudie i idrettsfysioterapi, Nivå: Masterstudie
Materiale fra biobank:
Muskelvev hos pasienter med spondyloartritt
Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2014 REK sør-øst
23.10.2014 REK sør-øst