Forskningsprosjekt


ADHD og ernæring

Vitenskapelig tittel:
ADHD and nutrition: The influence of omega-3 supplementation on ADHD and related symptoms

Prosjektbeskrivelse:
Omega-3 er nødvendig for hjernens utvikling og må tilføres via kosten. Det er påvist effekt av omega-3 på læring, kognitive og i noen studier på kjernesymptomene ved ADHD, mens andre studier ikke bekrefter dette. Studier har vist at barn med ADHD har lave blodkonsentrasjoner av omega-3. Kritikken mot tidligere studiers manglende effekt av frie fettsyrer er at dosene har vært for lave, at studiene ikke har vært tilstrekkelig blindet, utprøvingstiden for kort og for små utvalg. Hovedformål: Å undersøke effekten av omega- 3 fettsyrer på a) ADHD kjernesymptomer med og uten komorbide vansker b) kognitive funksjoner, språk- og lærevansker c) om en eventuell effekt varierer med kjønn og alder. Delmål: Å studere a) perinatale, somatiske, geografiske,sosioøkonomiske, psykososiale og kulturelle/etniske forskjeller i karakteristika hos barn med ADHD i Nord-Norge blant annet ved å koble til registerdata, b)undersøke langtidsforløpet av pasienter med ADHD fra barndom til voksen alder
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/933 EudraCT-nummer: 2014-001859-23 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 31.12.2049

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Siv Kvernmo
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Støtte er mottatt fra:
Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourette og narkolepsi
Helse Nord (dobbelkompetanstilling for Hedi Høifødt)Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 350

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsstudium, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
BUPbio
Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2014 REK nord
12.06.2014 REK nord
12.06.2014 REK nord