Forskningsprosjekt


Langtidseffekt av intervalltrening

Vitenskapelig tittel:
Langtidseffekt av intervalltrening etter hjertetransplantasjon

Prosjektbeskrivelse:
Dette forskningsprosjektet er en oppfølgingsstudie av ”TEX studien” utført av Kari Nytrøen og Lars Gullestad ved Kardiologisk avdeling på Rikshospitalet fra 2009-2012. I ”TEX studien” var 52 hjertetransplanterte pasienter inkludert og randomisert i 2 grupper; en intervensjonsgruppe som skulle trene med høy intensitet (HIT) og en kontrollgruppe som fulgte vanlig oppfølging for hjertetransplanterte i alt i et år. Dette prosjektet var svært vellykket, og resultatene viste at HIT er både trygt og resulterte i bedre arbeidskapasitet , bedre utholdende muskelstyrke, bedret livskvalitet og mindre progresjon av kransåresykdom (vaskulopati)i det nye hjertet. For å undersøke om treningseffekten har holdt seg vil man i denne studien invitere de samme pasientene som deltok sist i TEX studien til en oppfølgingsundersøkelse 5 år etter inklusjon, hvor de samme testene blir gjennomført som ledd i deres ordinære årskontroll. Antall deltakere: 48 Samtykkebasert
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/872 Prosjektstart: 01.10.2014 Prosjektslutt: 30.06.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lars Gullestad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: PhD stilling er finansiert via Nasjonalforeninen for folkehelse. Andre driftskostnader finansieres via egne forskningsmidler forankret i OUS

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 48

Materiale fra biobank:
Langtidseffekter av høyintensitetstrening
Behandlet i REK
DatoREK
10.06.2014 REK sør-øst