Forskningsprosjekt


En retrospektiv ikke-intervensjonsstudie for å karakterisere folatbehandling i osteosarkompasienter som har blitt behandlet med HDMTX

Vitenskapelig tittel:

FORTO – A Retrospective Non-intervention Study to Characterize FOlate Rescue Treatment in Osteosarcoma Patients Treated with HDMTX.Prosjektbeskrivelse:
Metotrexat i hög dos påverkar tyvärr friska celler och för att motverka dessa ges läkemedlet Folinsyra. Vissa patienter får trots Folinsyran en del biverkningar som kan leda till att nästa cellgiftsbehandling försenas. Isofol Medical AB är ett läkemedelsbolag som utvecklar ett nytt läkemedel vid namn Modufolin®. Avsikten är att Modufolin® ska kunna användas som ett alternativ till Folinsyra för att motverka biverkningar förknippade med Metotrexat. Förhoppningen är att Modufolin kan leda till en mer lättkontrollerad behandling. Isofol Medical AB vill genomföra en retrospektiv forskningsstudie för att kartlägga hur ofta den planerade behandlingen försenas. Detta sker genom att hämta information från journaler/ analysresultat av patienter som behandlats med Metotrexat någon gång under perioden 1 januari 2009 till 31 maj 2014. Studien ligger till grund för en kommande läkemedelsstudie som kan bidra till att patienter i framtiden får en bättre behandling.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1171 Prosjektstart: 22.09.2014 Prosjektslutt: 01.01.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kirsten Sundby Hall
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiering av projektet sker av Isofol Medical AB i Sverige.

Var god se bilaga för ekonomiska avtal.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 25

Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2014 REK sør-øst