Forskningsprosjekt


Tarmmikrobiomet til premature barn – en norsk multisenter studie

Vitenskapelig tittel:
The gut microbiome of preterm infants receiving probiotics - a Norwegian multi centre study

Prosjektbeskrivelse:
Nekrotiserende enterocolitt (NEC) er en alvorlig tarmbetennelse hos nyfødte barn. Ekstremt premature barn er spesielt utsatt. Randomiserte kliniske studier har vist at bruk av probiotika kan redusere forekomsten av NEC. Ved nyfødtavdelinger i Norge ble det i 2014 innført en felles behandlingsprotokoll med probiotika til ekstremt premature barn. Vi ønsker å undersøke tarmmikrobiomet til barn som får probiotika og sammenligne med tarmmikrobiomet til moderat premature barn som ikke får probiotika. Avføringen analyseres med metagenom sekvensering for å se på bakteriell diversitet. Vi vil inkludere 62 barn som tar avføringsprøve på 4 tidspunkt i første leveår. Hovedhypotesen er at barn som får probiotika får et tarmmikrobiom som ligner mer på den man ser hos fullbårne enn premature barn som ikke får probiotika. Vi vil også se om varighet av antibiotikabehandling påvirker tarmfloraen til de som får probiotika og hvordan tarmfloraen utvikler seg etter avsluttet probiotikabehandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/930 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 01.09.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Claus Klingenberg
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Studien finansierers av forskningsmildler i prosjektgruppen.
Daglig leder av studien er stipendiat, lønnet av Helse Nord

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 62

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Phd studium/forskerskole ved UiT, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram: Prosjekt SFP1034-12. "Biofilmassosierte infeksjoner; Vert-mikrobe interaksjoner og nye behandlingsstrategier"

Detter et prosjekt som er støttet med midler fra Helse Nord
Materiale fra biobank:
Tarmmikrobiom studie premature
Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2014 REK nord
18.09.2014 REK nord