Forskningsprosjekt


Behandling av keratoconus med cornea collagen cross-linking uten hornhinneepitelfjerning

Vitenskapelig tittel:
Transepithelial corneal collagen cross-linking in treatment of keratoconus

Prosjektbeskrivelse:
Formål: Å evaluere behandlingen av keratoconus med cornea collagen cross-linking (CXL) uten fjerning av hornhinneepitelet (transepitelial CXL). Utfordring: Å dokumentere effekt og sikkerhet av transepitelial CXL i forhold til standard CXL (som inkluderer epitelfjerning). Hypotese: Transepitelial CXL vil gi tilnærmet samme klinisk effekt i behandlingen av keratoconus som standard CXL. Metode: Prospektiv, randomisert, kontrollert, kontralateral studie, med transepitelial CXL applisert på ett øye og standard CXL på det andre øye (“kontrolløye”). Studiesubjekter: 40 øyne av 20 pasienter (alder 18-40 år) med bilateral keratoconus. Oppfølging: 1, 3, 6 og 12 mnd. etter behandlingen. Målbare endepunkter: Synsskarphet, optisk asymmetri av hornhinne, hornhinnekrumning og subjektiv synskvalitet. Betydning og innovasjonspotensiale: Prosjektet kan bidra til innføring av en mindre invasiv, tryggere og for pasienten mindre ubehagelig prosedyre i forhold til standard CXL.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1069 Prosjektstart: 15.04.2010 Prosjektslutt: 15.09.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Aleksandar Stojanovic
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Målbære parametra viser at effekten av behanlingen ligger noe tilbake sammenlignet med cross-linking som involvere epitelfjerning
Behandlet i REK
DatoREK
29.04.2010 REK nord
18.09.2014 REK nord