Forskningsprosjekt


Kvaliteten på omsorg ved keisersnitt ved Masanga sykehus, Sierra Leone

Vitenskapelig tittel:

Quality of care of Cesarean sections procedures performed in Masanga Hospital, Sierra LeoneProsjektbeskrivelse:
Studien danner det empiriske grunnlaget for en hovedoppgave ved DMF, NTNU. To medisinstudenter skal gjennomføre en undersøkelse om kvaliteten på omsorgen som gis i forbindelse med keisersnitt ved Masanga sykehus i Sierra Leone. Hoveddelen av studien går på innsamling av helseopplysninger fra mor (alder, antall graviditeter/barn, svangerskapsuke) og nyfødt (Apgar-score, morbiditet/mortalitet mm.). Videre vil det samles informasjon om prosedyrer for inngrepet, samt dets utførelse og utfall (bl.a. keisersnittets grad av hast, evt. komplikasjoner mm.). I en tilleggsstudie ønskes det å gjennomføre fokusgruppeintervju med helsepersonell for å danne seg et bedre bilde av kvaliteten på omsorgen som gis. Totalt antall forskningsdeltakere oppgis å være 30 fødende, samt helsepersonell i fokusgrupper på 6-8 personer. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1123 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Elisabeth Darj
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres gjennom Det medisinske fakultet ved NTNU, som en del av gjennomføringen av hovedoppgave-semester for medisinstudentene.

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 0
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 30

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet i medisin, Nivå: Hovedoppgave
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2014 REK midt
22.08.2014 REK midt
27.11.2015 REK midt