Forskningsprosjekt


CORE-OM i en nordnorsk ungdomsbefolkning

Vitenskapelig tittel:

Evaluering av de psykometriske egenskapene til CORE- OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation) i et norsk klinisk/ ikke-klinisk utvalg av ungdom 14-18 år.

Psychometric properties of the CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluations-Outcome Measure) in  Norwegian clinical and non-clinical youth samples (aged 14-18).Prosjektbeskrivelse:
Det savnes gode resultatmål for psykologisk behandling og rådgivning for ungdom. Studien har som mål å validere resultatmålet CORE-OM i en norsk ungdomsbefolkning og i kliniske utvalg. Det som skal undersøkes er de psykometriske egenskapene til CORE OM hos skoleungdom og ungdom som får behandling ved BUP for angst og depresjon, og ungdom som søker rådgivning ved et psykologisk lavterskeltilbud. Nærmere bestemt skal lesergrensesnittet (om ungdom i alderen 14-18 år forstår spørsmålene), om instrumentet er stabilt (reliabelt) for denne aldersgruppen, og om instrumentet skiller mellom de som opplever psykiske belastninger og de som ikke opplever problemer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/929 Prosjektstart: 01.06.2014 Prosjektslutt: 01.06.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Ingunn Skre
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Helse nord og UiT, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 500

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Cand psychol og PhD
Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2014 REK nord