Forskningsprosjekt


Ultralydmåling av adheranser i buken

Vitenskapelig tittel:
Clinical validation of ultrasound-based method for measuring the degree of bowel adhesions

Prosjektbeskrivelse:
Dannelse av arrvev mellom bukveggen og tarmen (adheranser) representerer en risiko ved operasjon og er ofte kilden til smerter for pasienten. Prosjektet har som mål å validere en ny kvantitativ metode for preoperativ kartlegging av adheranser i bukhulen. Den nye metoden skal sammenliknes med etablert praksis hvor radiograf/kirurg estimerer graden av adheranse ved å se på ultralydbilder eller optiske bilder peroperativt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2153 Prosjektstart: 01.12.2009 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Brynjulf Ystgaard
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
04.12.2009 REK midt