Forskningsprosjekt


Tidlig hjerneinfarkt og familiær arteriosklerose

Vitenskapelig tittel:
Tidlig hjerneinfarkt og familiær arteriosklerose

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter ≤60 år med hjerneinfarkt har høy mortalitet og karsykdom. Arv er ukjent som risikofaktor for hjerneinfarkt. Prosjektet inkluderer pasienten, partneren, parets biologiske barn (≥18 år) og parets foreldre og (hel-) søsken. Pasienten undersøkes på standardisert måte. Partneren og parets biologiske barn undersøkes med ikke-invasive metoder på arteriosklerose på hals-, koronart og perifert nivå. Blodprøver lagres i biobank for senere genetiske og andre analyser. Pasienten og partnerens foreldre og søsken bes om å svare på et standardisert spørreskjema om risikofaktorer og etablert karsykdom. Kun ca. 1/3 del av pasienter oppnår terapimålene røykeslutt, normale blodtrykks-, blodsukker- og kolesterolverdier. Oppfølgende undersøkelser 5, 10, 15 og 20 år etter inklusjonen av pasienten, partneren og parets barn gjøres for å vurdere på nytt risikofaktorer, arteriosklerosestatus og annen sykdom. Personer som ikke er fra Europa og som ikke har bodd i Norge i minst 20 år inkluderes ikke.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/74 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ulrike Waje-Andreassen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon, Lik
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
21.01.2010 REK vest
18.02.2010 REK vest
18.08.2011 REK vest
20.08.2012 REK vest
11.09.2014 REK vest
11.09.2014 REK vest
20.08.2015 REK vest
16.03.2017 REK vest