Forskningsprosjekt


Fysisk aktivitet som helsefremmende hos brystkreftpasienter

Vitenskapelig tittel:
Vitenskapelig utprøving av et treningsprogram for kvinner under behandling for brystkreft.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å frembringe ny kunnskap om hvordan et hjemmebasert treningsprogram basert på styrke-og utholdenhetsøvelser påvirker fatigue, bevegelighet og utholdenhet, evne til å utføre dagliglivets rutiner, kvalme, kroppsvekt, mestrings-og resultatforventninger og symptomer på angst og depresjon blant norske kvinner med operabel brystkreft i tidlig stadium, og som er under adjuvant behandling med cellegift. 60 pasienter skal inkluderes i prosjektet som har en kvalitativ og kvantitaiv metodisk tilnærming.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2283 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 30.06.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jon Arne Søreide
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD-program i ledelse, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK sør-øst
19.08.2015 REK sør-øst