Forskningsprosjekt


En vitenskapelig studie av effekten av tasisulam hos pasienter med metastatisk melanom

Vitenskapelig tittel:
En randomisert fase 3-studie av tasisulam gitt som intravenøs infusjon på dag 1 i en 28-dagers syklus versus Paclitaxel som andrelinjebehandling hos pasienter med metastatisk melanom

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å studere effekten av tasisulam ved malignt melanom med spredning. For denne kreftformen er det ingen helbredende behandling. Pasienter som inkluderes har ondartet føflekk-kreft (melanom). Prosjektet er en del av en internasjonal fase III legemiddelstudie.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2167 EudraCT-nummer: 2009-014591-21 Prosjektstart: 30.11.2009 Prosjektslutt: 21.08.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Steinar Aamdal
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: En vitenskapelig studie av effekten av tasisulam hos pasienter med metastatisk melanom
Behandlet i REK
DatoREK
09.12.2009 REK sør-øst
04.05.2011 REK sør-øst