Forskningsprosjekt


Behandling av obstruktiv søvnapnoe/hypopnoe syndrom med bittskinne: Endringer i antall apnoer/hypopnoer pr time

Vitenskapelig tittel:
Behandling av obstruktiv søvnapnoe/hypopnoe syndrom med bittskinne. Endringer i antall apnoer/hypopnoer pr time i ulike obstruksjonsnivå

Prosjektbeskrivelse:
Respirasjonsavhengig søvnsykdom er en sykdom karakterisert med redusert luftstrøm gjennom luftveiene under søvn. Flere diagnoser faller inn under denne sykdommen, slik som Upper airway resistant syndrom (UARS), Sosial snorking og Obstruktiv søvnapne/hypopnoe syndrom (OSAHS). Bittskinner i behandlingen av OSHAS deles inn i to grupper: de som presser tungen frem og de som presser underkjeven og også tungen frem . Dermed skapes det bedre plass og bedre luftpassasje i svelget. Bittskinner brukes som behandling ved snorking uten respirasjons- forstyrrelse ved mild grad av OSAHS og til pasienter med middels til alvorlig grad av OSAHS. Det primære formålet med denne studien er å kartlegge hvilke deler av de øvre luftveiene som påvirkes av bittskinnen ved å måle endringene av antall apnoer og hypopnoer pr. time på de ulike nivåene. Sekundært formål er å evaluere den generelle effekten av behandlingen, dvs. om det samlet sett er endring i antall apnoer/hypopnoer pr time og dagtrøtthet. Studien vil kunne gi bedre dokumentasjon for valg av behandling. Dette kan føre til bedre og mer effektiv behandling med en kostnadseffektivitet som er god både for pasient, helsevesen og samfunn. Vi vil ett år etter 4 ukers oppfølging se hvordan det har gått med pasienten.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2275 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne-S. Helvik
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: Master
Sluttmelding/publikasjon: Behandling av obstruktiv søvnapnoe/hypopnoe syndrom med bittskinne: Endringer i antall apnoer/hypopnoer pr time
Behandlet i REK
DatoREK
04.12.2009 REK midt
15.01.2019 REK midt