Forskningsprosjekt


Undersøking av forløp hos alderspsykiatriske pasientar med mild kognitiv svikt - bidrag til kvalitetssikring ved ein alderspsykiatrisk poliklinikk

Vitenskapelig tittel:
Undersøking av forløp hos alderspsykiatriske pasientar med mild kognitiv svikt;bidrag til kvalitetssikring ved ein alderspsykiatrisk poliklinikk.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er beskrevet som et kvalitetsutviklingsprosjekt ved alderspsykiatrisk seksjon ved Sykehuset Telemark. En vil gjennom journalmateriale (navn, fødselsdato, helsetilstand, data fra utredning og diagnostikk) forsøke å finne hvor terskelen mellom mild kognitiv svikt og demens går i dette materialet og evaluere instrumentene som inngår i testbatteriet som normalt benyttes i utredning og diagnostikk. Samtykke skal ikke innhentes. Det opplyses at data skal anonymiseres, og det kan bli aktuelt å benytte anonyme data til sammenligning med data fra andre sykehus.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2126 Prosjektstart: 01.12.2009 Prosjektslutt: 01.03.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Magnar Nesset
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Telemark HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
09.12.2009 REK sør-øst