Forskningsprosjekt


Mål på hovedpulsårens diameter hos kvinner med gjennomgått normale svangerskap

Vitenskapelig tittel:

Aortic diameter in pregnancy – a follow up studyProsjektbeskrivelse:
Tidligere studie utført ved Rikshospitalet har avdekket at hovedpulsårens diameter øker noe gjennom svangerskapet, og at endringene vedvarer ved 6 måneders kontroll. Funnene, som er gjort hos friske kvinner med normale svangerskap, vil kunne være av viktig betydning for grunnleggende tolkning av mål på hovedpulsåren hos kvinner og i særdeleshet hvordan kvinner med sykdom i hovedpulsåren skal følges opp under og etter et svangerskap. Forskergruppen ønsker derfor å gjennomføre en oppfølgingsundersøkelse som inkluderer blodtrykksmåling, ekkokardiografi og tonometri av kvinnene det tidligere er innhentet data fra. Hensikten er å kunne gi bedre karakteristikk av hovedpulsårens diameter og egenskaper i etterkant av svangerskap.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/728 Prosjektstart: 02.06.2014 Prosjektslutt: 30.06.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lasse Grønningsæter
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektleder har lønnsmidler fra Oslo Universitetssykdehus. Prosjektet gjennomføres ved Hjertemedisinsk avdeling med godkjent og klarert medisinsk teknisk utstyr (blodtrykkmåler, ekkokardiografi og tonometri - alle velprøvde og sikre apparater).

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 70

Behandlet i REK
DatoREK
07.05.2014 REK sør-øst