Forskningsprosjekt


Reposisjonertbart Lotus-aortaventilsystem – evaluering av kliniske resultater

Vitenskapelig tittel:
RESPOND-studien

Repositionable LotusTM Valve System – Post Market Evaluation of Real World Clinical OutcomesProsjektbeskrivelse:
Hos pasienter med trang hovedpulsåreklaff (aortastenose) og høy risiko ved åpen hjerteoperasjon, har kateterbasert klaffeutskiftning kommet som et alternativ. Nye klaffer til dette formålet har etterhvert kommet på markedet. En slik klaff er Lotus - klaffen. Formålet med denne studien er å samle inn informasjon om Lotus - klaffen når denne brukes til rutinebehandling av symptomgivende aortastenose.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/608 Prosjektstart: 01.05.2014 Prosjektslutt: 30.04.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øyvind Bleie
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet sponses av Boston Scientific Corporation med Euro 1505 per pasient fulgt opp i 5 år.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2014 REK vest
20.11.2014 REK vest
08.01.2015 REK vest
14.09.2017 REK vest