Forskningsprosjekt


Smerteintensitet i forbindelse med cristabiopsi

Vitenskapelig tittel:
Duration and intensity of pain after trephine biopsy

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal smerter under og etter benmargsbiopsi fra hoftekammen kartlegges. Prosjektet omfatter biopsier som gjøres av diagnostiske grunner. En ønsker også å undersøke om det er noen sammenheng mellom pasientens opplevelse av smerte og tidsbruken ved undersøkelsen, operatørens erfaring og indikasjonen for å ta biopsi og bruk av antikoagulasjon. En skal ikke teste formelle hypoteser. 300 pasienter fra 5 forskjellige sykehus skal inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2207 Prosjektstart: 04.02.2010 Prosjektslutt: 01.02.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Waleed Ghanima
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold Fredrikstad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektets konklusjoner er at crista biopsi er en smertefull prosedyre
Behandlet i REK
DatoREK
09.12.2009 REK sør-øst