Forskningsprosjekt


Allergiske komplikasjoner ved plasmatransfusjon

Vitenskapelig tittel:
Risikofaktorer for allergiske komplikasjoner ved transfusjon av plasmaholdige blodkomponenter

Prosjektbeskrivelse:
Studien er organisert som en prospektiv observasjonsstudie, hvor hensikten er å se på om risiko for overføring av allergi ved transfusjon av plasmaholdige blodkomponenter. Deltakerne vil være pasienter som får transfusjon ved thoraxkirugi, evt andre som får store mengder plasma eller som utredes med tanke på allergiske komplikasjoner ved av transfusjon. 20 personer i alt. Deltakelse innebærer at det gjøres allergianalyser av blodprøver som tas. Fire uker etter operasjon kontaktes pasientene for å spørre om man har hatt symptomer på allergi. Blodprøvene lagres i spesifikk forskningsbiobank "Allergiske komplikasjoner ved plasmatransfusjon". Ansvarshavende Torunn Apelseth. Prosjektperioden er satt fra 19.05.14 til 31.08.15. Da anonymiseres materialet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/607 Prosjektstart: 19.05.2014 Prosjektslutt: 30.04.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torunn Apelseth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Tildelte froskningsmidler fra egen institusjon og eksternt tildelte forskningsmidler fra forskningsfond.

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Materiale fra biobank:
Allergiske komplikasjoner ved plasmatransfusjon
Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2014 REK vest
11.09.2014 REK vest
11.09.2014 REK vest
21.04.2016 REK vest
07.03.2018 REK vest