Forskningsprosjekt


Helse og velvære hos kvinner med tidligere hypertensjon/proteinuri i svangerskapet - Tromsøundersøkelsen

Vitenskapelig tittel:

Health and wellbeing of women with previous hypertensive pregnancy disorders - the Tromsø studyProsjektbeskrivelse:
Kvinner som får svangerskapsforgiftning har økt risiko for hjertesykdom og har forandringer i hjerte-karsystemet. Hvordan dette utvikles over tid er ikke kartlagt. I Tromsø 4 og 6 undersøkelsen er det stilt spørsmål til kvinner om de har hatt svangerskapsforgiftning og risikofaktorer for hjertekar-sykdom har blitt undersøkt. Ved å sammenlikne risikofaktor profil for hjerte-karsykdom i de to undersøkelsene hos de kvinnene som har gjennomgått svangerskapsforgiftning vil vi kartlegge risikoutviklingen over tid (12 år). Røyking beskytter mot utviklingen av svangerskapsforgiftning i svangerskapet. Vi ønsker å se på sammenhengen mellom opplysninger om røyking/ikke røyking fra Tromsø 4 og Tromsø 6, og risikofaktorer for hjerte-karsykdom. Ved å bruke data fra smertestimuleringsforsøket fra Tromsø 6. Vi vil også se på om kvinner med gjennomgått svangerskapsforgiftning hadde en annen hjerte-karsystemreaksjon på smertestimulering enn kvinner som ikke hadde gjennomgått svangerskapsforgiftning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1084 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 01.09.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ganesh Acharya
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Doktorgradskandidaten er ansatt ved Universitet i Tromsø IKM og UNN Tromsø Kvinneklinikken, og avlønning fra respektive arbeidsgivere. Kontigenten for Tromsøundersøkelsen er betalt av forskningsgruppen Kvinnehelse og perinatologi ved UiT.
Utgifter ved bestilling av data fra Tromsøundersøkelsen og andre relavante utgifter blir dekket av driftsmidler fra forskningsgruppen.
Det er tenkt søkt om eksterne midler og stipendiatlønn til forskningsprosjektet.  Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 14293

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Del av forskningsprogram: Tromsøundersøkelsen
Behandlet i REK
DatoREK
14.08.2014 REK nord