Forskningsprosjekt


CFS / ME og Fibromyalgi, sammenligning av immunsystemet og psykiatriske forhold sammenlignet med friske kontroller

Prosjektbeskrivelse:
Kroniske lidelser som kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME), fibromyalgi (FM) og andre kroniske smertelidelser er svært belastende på rammede individ og deres familier. Lidelsene påfører også samfunnet store økonomiske kostnader bl.a. pga. skole- og arbeidsuførhet. Dette er en stor pasientgruppe (0,5-2,5% av befolkningen rammes av CFS/ME og opptil 25% av kroniske smertelidelser, herunder FM) som ofte blir oversett både i forskningen og i helsetjenesten. Disse sykdommene er komplekse, og har trolig biologiske så vel som psykologiske forankringer. Årsakene til utvikling av CFS/ME og FM er ukjent, og det finnes få tilfredsstillende behandlingsmetoder for denne gruppen pasienter. Det er flere indikasjoner på at disse lidelsene har sammenheng med inflammatoriske prosesser så vel som med psykiatriske forhold. Formål: øke kunnskap om de biologiske tilstandene i kombinasjon med psykometriske målinger hos disse pasientene: dette for å bidra i forebygging og rehabilitering.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/711 Prosjektstart: 01.08.2014 Prosjektslutt: 31.10.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Solveig Klæbo Reitan
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:
Samarbeidsorganet


Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 105

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Nevrovitenskap, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
CFS/ME: inflammasjon og psykiatri
Behandlet i REK
DatoREK
09.05.2014 REK midt
23.01.2015 REK midt
27.02.2015 REK midt
27.02.2015 REK midt
21.08.2015 REK midt
11.03.2016 REK midt