Forskningsprosjekt


Diabetes i kommunehelsetjenesten - en nasjonal register studie

Vitenskapelig tittel:

Sykelighet, funksjonsstatus, risiko for sykehusinnleggelse og mortalitet blant personer med og uten diabetes i hjemmesykepleie – en nasjonal register studie (2009-2013)Prosjektbeskrivelse:
Denne studien vil gi ny kunnskap om prevalens av diabetes og en bedre forståelse av helsetilstanden til personer med diabetes i hjemmesykepleien. Studiens hovedmål er å: 1) Bestemme nasjonal prevalens av medikamentelt behandlet diabetes i hjemmesykepleien ved å sammenligne estimater fra IPLOS og Reseptregisteret. 2) Sammenligne tilbudte tjenester og funksjonsnivå blant hjemmesykepleiepasienter som er registrert som medikamentelt/ ikke medikamentelt behandlet for diabetes i IPLOS. 3)Undersøke tidstrender i andelen mottakere av hjemmesykepleie ≥ 65 år registrert som medikamentelt/ ikke medikamentelt behandlet for diabetes i perioden 2009-2013. 4) Undersøke risiko for å bli hjemmesykepleiepasient blant mottakere av hjemmehjelp med/uten antidiabetes medisin. 5) Undersøke risiko for sykehusinnleggelser og mortalitet blant mottakere av hjemmesykepleie ≥ 65 år registrert som medikamentelt/ ikke medikamentelt behandlet for diabetes i reseptregisteret.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/687 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marjolein M. Iversen
Forskningsansvarlig(e):  Høgskulen på Vestlandet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Norsk Forskningsråd.
Høgskolen i Bergen

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 340000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Epidemiologi, Nivå: PhD / Post doc
Del av forskningsprogram: Inngår som en egen delstudie i DiaHealth prosjektet (støttet av NFR 221065/F40)
Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2014 REK nord
14.08.2014 REK nord
19.11.2015 REK nord
04.02.2016 REK nord
21.04.2016 REK nord
18.08.2016 REK nord
23.08.2018 REK nord
29.11.2018 REK nord