Forskningsprosjekt


Øyebunnundersøkelse hos norske pasienter med hereditært angioødem

Vitenskapelig tittel:
Opthalmological examination in Norwegian patient with hereditary angioedema

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med dette prosjektet er å undersøke øyebunnen hos pasienter som har arvelig betinget angioødem. Angioødem er en sykdom som kommer anfallsvis, og hvor det lekker blod ut i vevet like under huden. Tilstanden gir hevelse som kan affisere organer og medføre helsefare om hevelse rammer for eksempel hals. Det planlegges å inkludere omlag 10 pasienter med denne tilstanden fra Oslo og omegn og Nordland fylke. Øyebunnsundersøkelsen etter pupilledilatasjon skal gjennomføres to ganger, i en tilstand hvor det ikke foreligger anfall samt under anfall. Det anvendes i undersøkelsen et apparat som fotograferer øyenbunnen. Metoden gir verken bivirkninger eller smerter. Videre skal vanlige kliniske opplysninger samles inn i prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1225 Prosjektstart: 04.06.2014 Prosjektslutt: 10.09.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Erik Waage Nielsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektleder går i en D-stilling hvor halvparten av tiden skal brukes til forskningsrelatert arbeid.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: Startfase
Behandlet i REK
DatoREK
21.08.2014 REK sør-øst
27.11.2014 REK sør-øst