Forskningsprosjekt


Kvalitetssikring av celleprøver for å forebygge livmorhalskreft

Vitenskapelig tittel:

Kvalitetssikring av celleprøver fra livmorhalsen hos kvinner under 40 årProsjektbeskrivelse:
Screening av kvinner med celleprøve fra livmorhalsen er innført i mange land for å oppdage behandlingstrengende forstadier til livmorhalskreft. I Norge screenes kvinner i alderen 25-69 år hvert tredje år. Vi ønsker å gjennomføre et kvalitetssikringsprosjekt av normale celleprøve hos kvinner 25-39 år for å avdekke falske negative celleprøver. En HPV-test gjennomføres i alle normale celleprøver der det er tilstrekkelig med restmateriale. Celleprøven fra HPV positive kvinner blir deretter revurdert. Prosjektets hypotese er at celleprøve sammen med HPV-test hos kvinner under 40 år kan finne flere kvinner med forstadier til livmorhalskreft enn ved bruk av celleprøve alene. Ved hjelp av rescreening av celleprøver fra kvinner med positiv HPV-test kan vi redusere risiko for at høygradige celleforandringer blir oversett.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/669 Prosjektstart: 01.05.2014 Prosjektslutt: 30.04.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Bjørn Westre
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det er søkt om kvalitetssikringsmidler fra Forskningsutvalget ved Helse Møre og Romsdal. Utgifter som ikke blir dekket av disse midlene vil bli tatt på vanlig driftsbudsjett for avdeling for patologi ved sykehuset i Ålesund.

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 6000

Behandlet i REK
DatoREK
09.05.2014 REK midt
22.08.2014 REK midt